Ustawa deweloperskaUstawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, potocznie zwana ustawą deweloperską, nakłada na dewelopera obowiązki, które stanowią jednocześnie mechanizmy chroniące prawa nabywcy. Najważniejsze z nich to:
  • obowiązek prowadzenia przez dewelopera otwartego lub zamkniętego rachunku powierniczego,
  • obowiązek zawierania umowy deweloperskiej w kancelarii notarialnej,
  • konieczność przedstawienia prospektu informacyjnego zgodnego ze wzorem określonym w ustawie,
  • możliwość odstąpienia od umowy w określonych sytuacjach.
Treść całej ustawy znajdziesz tutaj: Ustawa deweloperska.