Wiosna na Franciszkańskim

Rozprowadzanie instalacji, montaż balustrad, prace glazurnicze i próby szczelności dachu. Ostatnie porządkowanie terenu, malowanie garaży i termoizolacja budynków – to wszystko nieprzerwanie dzieje się na naszej inwestycji. Pierwsze 5 budynków jest coraz bliżej ostatecznego odbioru inwestora. W pozostałych 4 trwają zaawansowane prace.
07.05.2020

W budynkach  A1, A2, A3, B1 i B2 czyli docelowo przy ul. Biskupa Tadeusza Szurmana 18,16,14,12 i 10  zakończono prace w zakresie budowlanym mieszkań, części wspólnych oraz garaży. Obecnie trwa porządkowe terenu, przygotowanie do odbioru inwestorskiego oraz prowadzone są ostatnie pomiary jak również rozruch zamontowanych urządzeń.

W budynku C1 zakończono roboty dekarskie w zakresie szczelności dachu głównego jak również rozprowadzono okablowania w mieszkaniach zlokalizowanych na piętrze +5. Ukończono prace tynkarskie w całym budynku, montaż konsol pod balustrady balkonowe i portfenetry na wszystkich ścianach zewnętrznych. Równolegle trwają przygotowania do tynkowania pierwszych dwóch stron elewacji, na pozostałych prowadzone są prace w zakresie termoizolacji oraz przygotowania pod tynkowanie. Na piętrze +1 wykonano wylewkę, równolegle prowadzone są działania w zakresie rozprowadzenia instalacji podposadzkowej na pozostałych piętrach.

W C2 zakończono prace dekarskie na dachu jak również rozprowadzono okablowanie elektryczne we wszystkich mieszkaniach. We wnętrzu obiektu trwa tynkowanie ścian parteru oraz pięter +2 i +4. Równocześnie prowadzone są prace w zakresie rozprowadzenia podposadzkowej instalacji wodno-kanalizacyjnej  i CO na piętrze +3 po ich ukończeniu Generalny Wykonawca rozpocznie wykonywanie wylewek. Ponad to zamontowane zostało rusztowanie na trzech ścianach elewacji (południe, wschód i zachód) – trwają tam  prace związane z  montażem konsol pod balustrady balkonowe oraz portfenetry.

W budynku D1 wykonano montaż głównych kanałów wentylacyjnych. Zakończono roboty tynkarskie na wszystkich piętrach. Na ukończeniu są roboty związane z wykonaniem wylewek podłogowych dla całego budynku. Wszystkie ściany zewnętrzne zostały wytynkowane, niebawem rozpocznie się  wyklejanie klinkieru w poziomie parteru. Od piętra +5 rozpoczęto prace glazurnicze na klatce schodowej, płytki na balkonach zostały już ułożone. Trwa montaż elektrycznych tablic piętrowych oraz grzejników w mieszkaniach.

W ostatnim z budynków – D2 – zakończono roboty tynkarskie oraz prace w zakresie wylewek podłogowych dla całego obiektu. W garażu wykonano poziomy wodno-kanalizacyjne. Dwie ściany elewacji (południe i północ) zyskały nowe tynki a dach przeszedł pierwsze próby szczelności. Od piętra +5 rozpoczęto prace w zakresie ułożenia płytek na klatce schodowej.