Postęp prac na V etapie Osiedla Franciszkańskiego

Początek roku na budowie Osiedla Franciszkańskiego jest niezwykle intensywny. Przyjazna aura pozwala generalnemu wykonawcy prowadzić prace nie tylko wewnątrz, ale również na zewnątrz dziewięciu nowych budynków etapu V. Montowane są balustrady na balkonach, prowadzone są prace dekarskie na dachach, na klatkach schodowych trwają prace glazurnicze.
16.01.2020

W budynku A1 trwa wykańczanie balkonów oraz montaż balustrad. Wewnątrz obiektu w fazie finalnej znajdują się prace związanie z układaniem płytek na klatkach schodowych. Kontynuowane są prace w częściach wspólnych związane z wykonaniem zabudów GK. Równocześnie Generalny Wykonawca przygotowuje się do rozpoczęcia malowania korytarzy. Ponadto zakończono montaż drzwi do komórek lokatorskich i mieszkań na wszystkich kondygnacjach. Zamontowane zostały w komplecie grzejniki w mieszkaniach oraz osprzęt elektryczny. W garażach prowadzone są prace wykończeniowe.

W budynku A2 ukończono prace elewacyjne na ostatniej ścianie, obecnie trwa montaż balustrad balkonowych. We wnętrzach prowadzone są ostatnie prace tynkarskie. W mieszkaniach zakończono montaż tablic elektrycznych, osprzętu oraz grzejników. Kontynuowane są prace w zakresie zabudów GK na częściach wspólnych, zakończono montaż drzwi do mieszkań. Trwają zaawansowane prace w zakresie wykonania płytek na klatkach schodowych.

Sąsiedni budynek A3 również zyskał docelową elewację. Na balkonach i klatkach schodowych prowadzone są prace glazurnicze. Obecnie trwa montaż drzwi do mieszkań oraz komórek lokatorskich. W najbliższym czasie zostaną rozpoczęte roboty malarskie.

W budynkach B1 i B2 prowadzone są prace tynkarskie na poszczególny piętrach (+3 i +5 w budynku B1 oraz na parterze i piętrze +1 w budynku B2) na pozostałych kondygnacjach wykonywane są posadzki. W obu obiektach prowadzone są prace w zakresie izolacji termicznej ścian na elewacjach. W budynku B2 wykonywana jest również kolejna warstwa elewacyjna w postaci lekkiej-mokrej. W B1 zakończono prace w zakresie rozprowadzania instalacji elektrycznych oraz sanitarnych, w mieszkaniach. W drugim budynku trwa izolacja balkonów i w najbliższym czasie rozpoczną się płytkowanie klatek schodowych. W garażach zamontowano bramy wjazdowe.

W budynku C1 rozpoczęto montaż okien oraz rolet na parterach. Trwają prace w zakresie wykonania pionów kanalizacyjnych i wentylacyjnych, rozpoczynane będzie stawianie ścian działowych na ostatnim piętrze +5. Rozpoczęto roboty dekarskie w zakresie szczelności dachu głównego. Trwa rozprowadzanie okablowania elektrycznego w mieszkaniach na kondygnacjach +1 i +2.

W C2 na ukończeniu są prace z zakresu ścian działowych piętra +5. Trwa montaż pionów kanalizacyjnych i wentylacyjnych. Prowadzone są prace przygotowawcze w zakresie wykonania stropodachu do robót dekarskich.

W ostatnich dwóch budynkach D1 i D2 prowadzone są roboty związane z okablowaniem elektrycznym mieszkań znajdujących się na kondygnacjach 4 i 5 w budynku D1 oraz 2 i 3 w budynku D2. Na elewacjach zewnętrznych zakończono montaż rusztowań . W budynku D1 zamontowano już wszystkie okna. Na dachach trwają ostatnie prace dekarskie oraz montowane są konsole i portfenetry.