Na Franciszkańskim robota wre

Kolejne odbiory inwestorskie, rozruchy instalacji, aranżowanie zieleni to tylko niektóre z działań jakie w minionym miesiącu zostały wykonane na terenie V etapu. Na Franciszkańskim trwają zaawansowane prace wykończeniowe by już niebawem móc wręczyć pierwszym mieszkańcom klucze do ich własnych "M".
09.06.2020

Budynkach A1, A2, A3 oraz B1 i B2 główne prace budowlane zostały już zakończone. Obecnie trwają odbiory inwestorskie jak również Generalny Wykonawca przeprowadza kosmetyczne poprawki w obrębie części wspólnych. Po usunięciu wszelkich niedociągnięć, wykonaniu pierwszych rozruchów i uruchomień serwisowych hydroforów, wentylatorów, pomp wodnych itp. przedstawiciele biura sprzedaży rozpoczną przekazywanie mieszkań wchodzących w skład pierwszej fazy V etapu Osiedla Franciszkańskiego. Również strefa zewnętrzna wokół budynków zaczyna nabierać ostatecznego kształtu. Na ukończeniu jest plac zabaw równocześnie trwają ostatnie montaże ogrodzeń ogródków. W najbliższym czasie rozpoczną się prace związane z aranżacją zieleni na terenach okalających osiedle.

W budynkach C1 i C2 zakończono prace tynkarskie. W końcową fazę wkraczają również prace związane z wykonaniem posadzek cementowych w mieszkaniach. Elewacja zewnętrzna nabiera docelowego kształtu – w ubiegłym miesiącu zostały wytynkowane ostatnie dwie ściany, w najbliższym czasie rozpocznie się demontaż rusztowań. Rozpoczęto prace w zakresie wyklejania płytek na częściach wspólnych i klatce schodowej. Wkrótce Generalny Wykonawca rozpocznie montaż drzwi mieszkaniowych, grzejników oraz osprzętu elektrycznego.

W pozostałych dwóch obiektach trwają znacznie bardziej zaawansowane prace w porównaniu do budynków C1 i C2. W najbliższym czasie rozpocznie się tam montaż balustrad balkonowych oraz portfenetrach. Na klatkach schodowych wykonane zostały płytki, trwają prace związane z przygotowaniem powierzchni wspólnych do malowania oraz montażu balustrad schodowych. Zamontowano w komplecie ościeżnice drzwi mieszkaniowych, trwa instalowanie grzejników oraz osprzętu elektrycznego w poszczególnych lokalach.