Masz pytania? Skorzystaj z formularza i napisz do nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Franciszkańskie TDJ ESTATE Sp. z o.o. z siedziba w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51 w celu odpowiedzi na skierowane zapytania.* zgoda obowiązkowa
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych Franciszkańskie TDJ ESTATE Sp. z o.o. z siedziba w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51 w celu nawiązania kontaktu oraz korespondencji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Franciszkańskie TDJ ESTATE Sp. z o.o. z siedziba w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51 w celu promocji i reklamy produktów i usług …, systemów wywołujących, zgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
Informujemy, że administratorem PanI/Pana danych osobowych jest Franciszkańskie TDJ ESTATE Sp. z o.o. z siedziba w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51, nr KRS: 0000630196, Regon: 146903507, NIP: 5252566287. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1. udzielenia odpowiedzi na składanie zapytania, nawiązania kontaktu oraz korespondencji na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679);
2. marketingu na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu wycofania zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu odpowiedzi na zapytanie, a także, w przypadku zgody na marketing w celu przesyłania informacji promocyjnych i reklamowych produktów i usług Spółki. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.