Zaawansowane roboty ziemne na IV etapie osiedla

Zaawansowane roboty ziemne na IV etapie osiedla

09.02.2018

W budynkach 6A 6B i 6C zakończono prace malarskie i glazurnicze na klatkach schodowych. Obecnie trwa przygotowanie powyższych przestrzeni do ostatecznych odbiorów. Na niemal wszystkich elewacjach trwa montaż balustrad balkonowych i portfenetrów natomiast na piętrach +5 instalowane są łamacze światła. Ponadto zakończono układanie płytek na balkonach oraz rozpoczęto prace pomiarowe i testowe instalacji CWU, CO i elektrycznej. W garażach wszystkich budynków trwają ostatnie próby sprawności instalacji wentylacyjnej i elektrycznej.

W pierwszym z budynków IV etapu (budynek nr 7) na Osiedlu Franciszkańskim w Katowicach trwają intensywne prace żelbetowo – zbrojarskie i ciesielskie. Wykonano płyty fundamentowe dla całego budynku oraz ściany zewnętrzne garażu, obecnie trwa zbrojenie stropu nad garażem.
W budynku nr 8 zakończono wykop pod budynek, wykonana została całkowita podbudowa z chudego betonu pod płytę fundamentową, którą rozpoczęto zbroić.