Zaawansowane prace na V etapie Osiedla Franciszkańskiego

Przy ul. Szurmana 10 – 18 (budynki A i B) trwają ostatnie prace wykończeniowe. Instalacje są przygotowywane do rozruchu, a przyszli mieszkańcy wstępnie weryfikują stan techniczny mieszkań. Na zewnątrz zakończono montaż placu zabaw, trwa instalacja ogrodzeń ogródków na parterach i prowadzone są prace związane z wykonaniem zieleni.
10.07.2020

Równolegle w budynkach C1 i C2 wykonano posadzki cementowe w mieszkaniach. Na zewnątrz ku końcowi zmierzają prace elewacyjne. W częściach wspólnych i na klatkach schodowych trwają wykończenia obejmujące wyklejania płytek oraz montowanie zabudów GK. Prowadzony jest montaż ościeżnic oraz drzwi mieszkaniowych.

W budynkach D1 i D2 zakończono montaż szyb na balustradach balkonowych oraz portfenetrach. Na klatkach schodowych zainstalowano balustrady, trwają też prace związane z przygotowaniem powierzchni wspólnych do malowania. Zamontowane zostały w komplecie skrzydła drzwi, grzejniki oraz osprzęt elektryczny w mieszkaniach. Na tarasach znajdujących się na piętrach +5 ułożono płytki.