Wrzesień na Franciszkańskim

Jesień zagościła u nas na dobre. Praca na IV etapie nie zwalnia ani na chwilę aby zimą rozpocząć zaawansowane prace we wnętrzu obu obiektów.
02.10.2018

Na budynku nr 7 zakończono prace stanu surowego – zbrojarskie, ciesielskie i murarskie, trwają ostatnie działania związane z zamurówką szachtów instalacyjnych. Na całym obiekcie wykonano prace izolacyjne i dekarskie powiązane z wykonaniem dachu oraz uzyskano jego podstawową szczelność. Ukończono w komplecie piony wentylacji i kanalizacji mieszkań obecnie trwają intensywne prace związane z rozprowadzeniem instalacji CO, CWU i elektryki. Rozpoczął się montaż okien oraz prace elewacyjne od południa i wschodu budynku. Na garażach trwa rozprowadzanie instalacji wentylacyjnych oraz poziomów instalacji sanitarnych, zamontowano również bramę wjazdową.

W pierwszej części budynku nr 8 trwa zbrojenie stropu nad piętrem +4, częściowo zostały wykonane ściany działowe mieszkań na piętrze +2. Na kolejnym segmencie ukończono rdzenie żelbetowe piętra +4 oraz żelbetowe ściany szybu windowego. Rozpoczęto murowanie ścian nośnych piętra +4. Na piętrze +1 trwa rozprowadzanie instalacji elektrycznej.W garażu wykonano izolacje stropu wełną w systemie garażowym wraz z natryskiem tynku. Zamontowano bramę wjazdową.