Wiosenne poruszenie na Osiedlu Franciszkańskim

Wiosenne poruszenie na Osiedlu Franciszkańskim

12.03.2018

ETAP III

Na budynkach 6A, 6B i 6c trwają ostatnie prace wykończeniowe i porządkowe. W budynku 6B rozpoczęły się już odbiory mieszkań przez ich nowych właścicieli.
W garażach wszystkich budynków wykonano ostatnie prace rozruchowe i pomiarowe wentylacji i elektryki.

ETAP IV

Na budynku nr 7 trwają intensywne prace żelbetowe – zbrojarskie i ciesielskie. Wykonano ściany parteru, oraz rozpoczęto zbrojenie stropu nad parterem. Równolegle trwa zasyp ścian garażu.

W budynku nr 8 zabetonowane zostały płyty fundamentowe. Wykonano ściany poziomu garażu. Obecnie trwa deskowanie stropu nad garażem.