Sierpień na budowie

14.08.2018

W pierwszej części budynku nr 7 niezmiennie trwają prace zbrojarskie, ciesielskie murarskie, instalacyjne i izolacyjne. Wykonano ściany murowane nośne i attykę piętra +5, zakończono obmurówki kominów i w najbliższym czasie rozpoczynane będą prace izolacyjne i dekarskie związane z wykonaniem dachu.

W drugiej części obiektu zabetonowany został strop nad piętrem +4 oraz rozpoczęto prace murarskie ostatnich ścian nośnych jak również murów attykowych tarasów na piętrze +5.

W częściach podziemnych ukończono piony kanalizacji sanitarnej i rozpoczęto wykonywanie pionów CWU i CO. Na piętrze +1 trwa rozprowadzenia instalacji do grzejników oraz przyborów sanitarnych, na wyższych kondygnacjach zainicjowano prace elektryczne. Ponad to zakończono ocieplanie stropu w systemie garażowym oraz ułożono wyprawę tynkarską. Na garażach trwają intensywne prace związane z rozprowadzeniem wentylacji oraz poziomów instalacyjnych sanitarnych.

W budynku nr 8 trwa zbrojenie stropu nad piętrem +3, wykonane zostały ściany działowe mieszkań na piętrze +1. Na parterze trwają prace z wiązane z rozprowadzeniem pionów i poziomów instalacji kanalizacyjnej. W obrębie garażu wykonane zostało rozprowadzenie instalacjielektrycznej i rozpoczęto izolację stropu.