Postępy prac na Osiedlu Franciszkańskim

Pierwszy śnieg mamy już za sobą, zimowa aura jednak nie spowalnia naszych ekip i prace prowadzimy zgodnie z założonym harmonogramem. Zachęcamy do sprawdzenia co nowego słychać na budowie.
02.12.2021

We wnętrzach budynku na poszczególnych piętrach w różnym stopniu zaawansowania prowadzone są prace tynkarskie,  na kondygnacji drugiej trwa wykonywanie posadzek. Na terenie zewnętrznym prowadzone są prace związane z budową sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej.

Również elewacja zewnętrzna nabiera finalnego kształtu. Spieki kwarcowe oraz tynk w ponad 50% pokrywają już cały budynek I etapu inwestycji Franciszkańskie Południe.

W budynku nr 9  zaawansowanie prac związanych z wykonaniem tynków w lokalach usługowych wynosi 80%. Na kondygnacjach 4 i 5 trwa wykonywanie posadzek. Natomiast na  balkonach i tarasach trwa układanie płytek. W 99% ukończono prace związane z wykonaniem elewacji zewnętrznej budynku. Na zewnątrz budowana jest się kanalizacyjna, sanitarna i deszczowa. Na parterach wykonano szklenie witryn aluminiowych a w garażu trwają intensywne prace malarskie.