Pierwsze budynki V etapu uzyskały stan surowy zamknięty

Montaż okien, murowanie poszczególnych pięter, próby szczelności dachu – generalny wykonawca na V etapie Osiedla Franciszkańskiego nie próżnuje.
03.07.2019

W budynku A1 wykonano izolację przeciwwodną dachu oraz tarasów na piętrze +5. Zakończono prace murarskie w zakresie ścian działowych i szachtów. Zamontowano wszystkie okna wraz z roletami na parterze. Systematycznie prowadzone są prace w zakresie instalacji elektrycznych oraz sanitarnych. Wykonane zostały tynki na piętrach +1 i +2, trwa przygotowywanie prac tynkarskich na piętrze +3. W najbliższym czasie zostaną rozpoczęte prace wylewkowe na piętrach +1 i +2. Na elewacjach zachodniej i północnej ustawione zostało rusztowanie, obecnie montowane są konsole pod balustrady balkonowe i portfenetry.

Nieco mniej zaawansowany jest budynek A2, który osiągnął stan surowy. Zakończono prace w zakresie murowania ścian działowych oraz zamurówek szachtów. Wykonano izolację przeciwwodną dachu nad piętrem +5. Rozprowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych w mieszkaniach wykonane zostały na piętrach +1,+2 i +3. Wykonano tynki na piętrze +1, zamontowano 95% okien wraz z roletami na parterze.

Natomiast w obiekcie A3 trwa zbrojenie stropodachu nad piętrem +5, murowane są ściany działowe na piętrze +2. Rozpoczęto montaż okien na piętrach od 0 do +3. Wykonano rozprowadzenia instalacji w mieszkaniach na parterze i piętrze +1.

W garażach wszystkich trzech budynków wykonano komplet murów oporowych przy wjazdach. Poziomy instalacji wodno-kanalizacyjnych i CO rozprowadzone zostały w 80%, trwa montowanie głównych kanałów wentylacyjnych.

W budynku B1 wykonano ściany nośne żelbetowe i murowanie piętra +3. Rozpoczęto murowanie ścianek działowych piętra +1. W garażu wykonano instalację elektryczną oraz rozpoczęto wyklejanie ocieplenia z wełny stropu nad garażem. Ponadto w budynku B2 zabetonowano strop nad piętrem +4. Wkrótce rozpoczną się prace w zakresie ścian nośnych piętra +5. Wykonano ściany działowe na piętrach 0,+1,+2,+3.

W garażach B1 i B2 wykonano ocieplenie stropu wełną wraz z tynkowaniem.

W pozostałych budynkach C1, C2, D1 i D2 trwa murowanie poszczególnych kondygnacji.