Pierwsza wiecha na budowie V etapu Franciszkańskiego

Kolejni właściciele odbierają klucze do mieszkań w budynku nr 7, a realizacja budynku nr 8 zmierza ku końcowi. W V etapie inwestycji trwają intensywne prace – zarówno w części mieszkalnej, jak i garażach.
23.05.2019

Etap IV

Kolejne mieszkania w budynku nr 7 przekazywane są nowych właścicielom. W budynku nr 8 zakończono natomiast wszystkie prace – trwają przygotowania do odbioru przez Nadzór Budowlany.

Etap V

W pierwszym budynku (A1) zabetonowano stropodach, wykonując w ten sposób ostatnią kondygnację. Zgodnie z polską tradycją na szczycie pojawiła się wiecha, symbolizująca ten przełomowy moment. Prace budowlane nie zwalniają jednak tempa – trwa murowanie ścian działowych na piętrze +3 oraz rozprowadzanie instalacji elektrycznej na poziomie +2 (na parterze i piętrze +1 prace elektryczne dobiegły końca). Równocześnie trwa montaż pozostałych instalacji na piętrach +1 i +2. Piony wentylacji i kanalizacji zostały wykonane do piętra +3, a na kondygnacjach +1,+2,+3 wstawiono okna. Rozpoczęły się prace tynkarskie od piętra +1.

W budynku A2 trwa betonowanie i murowanie ścian nośnych piętra +5. Rozpoczęto deskowanie stropodachu nad ostatnim piętrem, a także wstawianie ścianek działowych na parterze i piętrach +1, +2. Równolegle rozprowadzana jest instalacja elektryczna, sanitarna i CO w mieszkaniach mieszczących się na piętrach +1, +2. Na pierwszych kondygnacjach powstają piony wentylacji i kanalizacji. Rozpoczęto montaż okien.

W budynku A3 trwa zbrojenie, betonowanie oraz murowanie ścian nośnych piętra +4. Rozpoczyna się wstawianie ścian działowych, a także wykonanie pionów wentylacji i kanalizacji piętra +1.

W garażach budynków A1, A2, A3 ocieplono strop wełną. Równolegle tynkowany jest garaż budynku A3. W garażach budynków A1 i A2 rozprowadzono instalację kanalizacyjną i CO oraz rozpoczęto montaż głównych kanałów wentylacyjnych.

W budynkach B1 i B2 trwa deskowanie stropów oraz murowanie ścian działowych. W garażach tych budynków wykonano ścianki działowe i rozpoczęto montaż instalacji elektrycznej.

W garażach budynków C1, C2, D1, D2 trwa zbrojenie i deskowanie ścian oraz stropów.