Pierwsza część V etapu Osiedla Franciszkańskiego przy Szurmana i Ostrawskiej jest już na ukończeniu

Pomimo niecodziennych warunków i wprowadzeniu wszystkich niezbędnych środków ochrony pracowników, przy najwyższej dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich osób pracujących na budowie V etapu Osiedla Franciszkańskiego inwestycja zgodnie z harmonogramem wchodzi w ostatni etap prac.
26.03.2020

W budynkach A1, A2 i A3 zakończono montaż szkleń balustrad balkonowych. Wewnątrz budynku trwają ostatnie prace związane z malowaniem korytarzy i klatek schodowych. Zakończono montaż opraw oświetleniowych na częściach wspólnych oraz opasek drzwi mieszkaniowych. W garażach wykonywane jest znakowanie miejsc postojowych.

W obiekcie B1 wykonano w pełni prace glazurnicze na klatce schodowej jak również elewację zewnętrzną. Trwają ostatnie prace związane z montażem tablic piętrowych oraz osprzętu elektrycznego w mieszkaniach. Zakończono montaż grzejników oraz ościeżnic drzwowych do mieszkań. W najbliższym czasie rozpoczną się roboty przygotowawcze pod malowanie części wspólnych.

W budynku B2 zakończono prace elewacyjne, obecnie na ostatnim etapie znajdują się roboty glazurnicze na balkonach i klatce schodowej. Ukończono prace w zakresie wykonania zabudów GK na częściach wspólnych. W trakcie malowania jest klatka schodowa, równocześnie montowane są balustrady balkonowe oraz balustrady schodów wewnętrznych.

Na budynkach C1 i C2 trwają roboty dekarskie związane ze szczelnością dachu głównego. Trwa rozprowadzanie okablowania w mieszkaniach pięter +5 oraz pięter +3 i +4 (w budynku C2). W C1 prowadzone są prace tynkarskie na parterze i piętrze +4. W budynku trwają również prace przygotowawcze do wykonania tynków wewnętrznych. Ponad to w budynku C1 trwa montaż konsol pod balustrady balkonowe i portfenetry na dwóch ścianach. Rozpoczęto prace elewacyjne na ścianie północnej i wschodniej.

W D1 wykonano prace w zakresie okablowania elektrycznego mieszkań. Trwa montaż poziomów kanalizacji w garażach oraz głównych kanałów wentylacyjnych. Prowadzone są roboty tynkarskie na piętrach +4 i +5. Jedna ściana elewacji została wytynkowana, na pozostałych trzech został wyklejony styropian i w najbliższym czasie rozpocznie się montowanie klinkieru. W mieszkaniach na piętrach +1 i +2 została rozprowadzona instalacja wodna i CO, rozpoczęto wykonywanie wylewek.

Budynek D2 jest na podobnym etapie zaawansowania prac co D1. Dodatkowo trwa tam przygotowanie dachu głównego do prób szczelności.