Budowa budynku nr 9 „na ostatniej prostej”

Już niebawem budowa osiedla Franciszkańskiego przejdzie do historii. Budynek nr 9 – ostatni z realizowanych w ramach tego projektu obiektów – jest już prawie gotowy i czeka na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Na wysokim poziomie zaawansowania jest również realizacja pierwszego etapu Franciszkańskiego południa.
08.03.2022

Klatki schodowe i korytarze w budynku nr 9 na Osiedlu Franciszkańskim są już pomalowane i wypłytkowane. Płytki znajdują się również na wszystkich balkonach i tarasach. Winda została dopuszczona do użytkowania. Obecnie obiekt jest jeszcze wyposażany w armaturę na instalacjach centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej. Nieustannie trwają także prace związane z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego inwestycji. Złożyliśmy wniosek o udzielenia pozwolenia na użytkowanie budynku i liczymy, że już niebawem będziemy się mogli podzielić dobrą nowiną.

Tymczasem działamy intensywnie na budowie budynku nr 1 Franciszkańskiego południa. Prace elewacyjne posuwają się stale do przodu, a ich zaawansowanie w zależności od ściany wynosi obecnie od 75 do 99%. Zakończyły się już prace związane z wykonaniem hydroizolacji balkonów, tarasów i patio. Na terenie zewnętrznym inwestycji zakończono z kolei roboty związane z budową sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej. Obecnie w częściach wspólnych segmentu C układane są płytki i wykonywana jest zabudowa kartonowo-gipsowa, której montaż rozpoczęto również w częściach wspólnych segmentów A i B. Na korytarzach i klatce schodowej segmentu B, na kondygnacjach 1-4 ułożono już płytki, a prace w tym zakresie przeniosły się na tarasy i balkony segmentów B i C.

Jeśli chodzi o drugi etap inwestycji Franciszkańskie południe, w segmencie A i B budynku 2 trwają obecnie prace związane z wykonaniem stropu nad garażem, z kolei w segmencie C, D i E budowana jest kondygnacja garażu podziemnego.