Ostatnie prace w obrębie pierwszej fazy V etapu Osiedla Franciszkańskiego

Rozpoczynamy właśnie ostatni tydzień wakacji. Dla nas to "ostatnia prosta" przed ostatecznym wydaniem kluczy do mieszkań, lokatorom ul. Szurmana 18,16,14,12 i 10.
Już niedługo zobaczymy się wszyscy na Osiedlu Franciszkańskim.
25.08.2020

W budynkach A i B zakończono główne prace konstrukcyjne a inwestor dokonał już odbiorów, obecnie Generalny Wykonawca wykonuje ostatnie prace poprawkowe części wspólnych. Równolegle prowadzone są odbiory techniczne mieszkań wraz z ich właścicielami. W dniu 10 sierpnia gestor mediów podał docelowe napięcie na wszystkie budynki co umożliwiło wykonanie niezbędnych rozruchów instalacji oraz ich pomiarów. Generalny Wykonawca przedłożył już wszystkie dokumenty do odpowiednich organów, obecnie czekamy na uzyskanie pozwolenie na użytkowanie pięciu pierwszych budynków.

W kolejnych 4 budynkach na ukończeniu są prace malarskie na klatkach schodowych, trwa montaż opasek drzwi mieszkaniowych. Pozostały do zamontowania ostatnie wypełnienia balustrad balkonowych i tarasowych. Wkrótce rozpoczną się prace pomiarowe zamontowanych urządzeń. Zakończony został montaż balustrad na klatkach schodowych. W garażach podziemnych Generalny Wykonawca rozpoczyna prace związane z wykonaniem oznakowania poziomego miejsc postojowych.