W budynku 6A,6B i 6C zakończono prace malarskie na klatkach schodowych. Obecnie trwa montaż balustrad oraz fugowanie płytek na schodach i w częściach wspólnych wszystkich trzech budynków. Windy zamontowane w obrębie obiektów przechodzą ostatnie testy i są w trakcie przygotowania do odbiorów przez Urząd Dozoru Technicznego. W mieszkaniach zamontowano grzejniki oraz zakończono prace związane z montażem osprzętu elektrycznego.

Powrót