Na budynkach 5A, 5B i 5C trwają już ostatnie prace. Generalny wykonawca osiedla intensyfikuje roboty związane z przygotowaniem pierwszych trzech budynków do odbioru Inwestorskiego.

W budynku 6A zakończono prace tynkarskie oraz zadania związane z wykonaniem posadzek jastrychowych. Zamontowano komplet drzwi do komórek lokatorskich na piętrach oraz ościeżnice do drzwi mieszkalnych jak również komplet drzwi stalowych w garażach. Rozpoczęto wykonywanie zabudów szachtów instalacyjnych w częściach wspólnych oraz układanie płytek na klatce schodowej. Na ścianie północnej zainicjowano wyklejanie izolacji termicznej fasady.

W budynkach 6B i 6C ukończono uzbrajanie nowych mieszkań w instalację CO, CWU i elektryczną. Trwają ostatnie prace tynkarskie oraz roboty związane z wylewkami na poszczególnych kondygnacjach. Na fasadach w znacznym stopniu zaawansowania są roboty z zakresu izolacji termicznej pod elewację tynkowaną i klinkierową. W najbliższym czasie, podobnie jak na budynku 6A rozpoczynane będą czynności związane z zabudową gipsowo-kartonową szachtów w częściach wspólnych oraz prace glazurnicze na klatce schodowej.

W garażach wszystkich budynków wykonana została posadzka przemysłowa. Zakończono również prace w zakresie wentylacji, poziomów wody użytkowej i kanalizacji.

Powrót