Na budynku 5A zakończono prace związane z rozprowadzeniem izolacji podposadzkowej oraz instalacji elektrycznej. Rozpoczęto prace elewacyjne związane z izolacją termiczną ścian jak również zamontowano komplet konsol pod balustrady balkonowe. W garażach wykonano rozprowadzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej a obecnie prowadzone są prace z zakresu elektryki.

W budynku 5B dachy i tarasy zostały przygotowane pod próbę szczelności, zakończono prace związane z rozprowadzeniami instalacji elektrycznej, sanitarnej, wodnej i CO w całym budynku. Obecnie na obiekcie trwają prace tynkarskie w częściach wspólnych. W dużym stopniu zaawansowane są również działania związane z wyklejaniem płytek klinkierowych dodatkowo trwa montaż obróbek blacharskich, zamontowano konsole pod zacieniacze oraz rozpoczęto montaż ościeżnic drzwi mieszkaniowych.

Najbardziej zaawansowane prace na budynkach nr 5 prowadzone są pod numerem C. Dach jest już gotowy na przeprowadzenie próby szczelności, elewacja północna obiektu została przygotowana pod wykonanie tynku, na pozostałych ścianach trwa wyklejanie klinkieru. Wykonano 80% prac związanych z montażem zabudów GK szachtów instalacyjnych w częściach wspólnych oraz trwają prace glazurnicze na klatce schodowej. W garażach rozpoczęto montaż drzwi stalowych do komórek lokatorskich. W najbliższych dniach zostaną rozpoczęte działania związane z montażem grzejników oraz osprzętu elektrycznego w mieszkaniach.

W budynkach 6A, 6B i 6C zakończono betonowanie stropodachów nad piętrami +5. Obecnie prowadzone są prace z zakresu montażu warstw izolacji termicznej oraz izolacji przeciwwodnej. W znacznym stopniu zaawansowane są działania związane z montażem pionów wentylacyjnych, kanalizacji jak również montażem okien na poszczególnych piętrach we wszystkich trzech budynkach. 

Powrót