Na budynku 5A została ułożona izolacja przciwwodna dachu i tarasów, zakończono również montaż pionów kanalizacji i wentylacji. Ukończona została stolarka okienna i parapety wewnętrzne. Obecnie na obiekcie trwają wewnętrzne prace tynkarskie jak również prace związane z położeniem izolacji termicznej ścian.

W budynku 5B zakończono prace związane z rozprowadzeniami instalacji elektrycznej, sanitarnej, wodnej i CO oraz rozpoczęto prace związane z wykonaniem posadzek jastrychowych. W znacznym stopniu zaawansowane są również prace na elewacjach – zamontowano konsole pod balustrady i portfenetry.

W budynku 5C wykonane zostały prace dekarskie a obecnie trwa przygotowywanie dachu do próby szczelności. Znacznie zaawansowane są prace zewnętrzne – trwa układanie kolejnych warstw elewacji lekkiej-mokrej oraz rozpoczęto klejenie klinkieru na elewacji północnej. Zakończono prace tynkarskie wewnętrzne w mieszkaniach i częściach wspólnych, w przestrzeniach tych wykonano również komplet posadzek jastrychowych.

Na obiektach 6A,6B i 6C ukończono stawianie ścian nośnych, obecnie trwają przygotowania do deskowania ostatnich pięter budynków. Rozpoczęto także murowanie ścianek działowych na dolnych kondygnacjach. 

Powrót