W powietrzu  czuć już wiosnę, co dla naszej ekipy budowlanej jest dużym ułatwieniem i bez wątpienia napawa optymizmem co do dalszego postępu prac.

Styczeń ze względu na trudne warunki pogodowe i bardzo niskie temperatury nie był łaskawy dla naszej ekipy budowlanej. Prace musiały być prowadzone w ograniczonych zakresach i przy nieco zwolnionym tempie. Nie powstrzymało nas to jednak ani na chwilę i we wnętrzach budynków III etapu Osiedla Franciszkańskiego ekipa pracowała na 100% swoich możliwości.

Obecnie w  budynku 5A trwa zbrojenie stropodachu nad 5 kondygnacją. Na parterze, pierwszym i drugim piętrze zakończono murowanie ścianek działowych.

W obiekcie 5B zabetonowany został stropodach nad piętrem piątym,  w tym momencie trwają przygotowania  do betonowania kominów i attyk na dachu. W budynku 5B rozpoczęto także montaż stolarki okiennej wraz z roletami dla parterów.  Na zaawansowanym etapie są również prace związane z instalacją elektryczną oraz pionami sanitarnymi mieszkań.

W budynku 5C została  zamontowana  stolarka okienna, a na dachach ułożono 100% izolacji termicznej. W znacznym stopniu zaawansowane są prace w zakresie instalacji elektrycznej oraz trwa montaż pionów wentylacji i kanalizacji sanitarnej. W najbliższym czasie zostaną rozpoczęte  prace tynkarskie wewnątrz obiektu. Na północnej i południowej części budynku zamontowane zostało rusztowanie i trwają prace przygotowawcze do wykonania elewacji.

W budynkach nr 6 trwają intensywne prace związane ze zbrojeniem poszczególnych stropów, ścian żelbetowych oraz betonowaniem rdzeni pięter. 

Powrót